Polska sieć elektroenergetyczna powstaje już od ponad stu lat. Jest nieustannie rozwijana i przebudowywana w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł korzystać z dostaw energii elektrycznej.

System jaki tworzy sieć elektroenergetyczna dostosowywany jest do aktualnych zapotrzebować na energię. Większość sieci powstała podczas tzw. Wielkiej elektryfikacji w których to czasach tereny były typowo rolnicze. Wraz ze zmianami zagospodarowania terenu często występują kolizje energetyczne często występujące z docelowym zamierzeniem budowlanym np. nowym budynkiem. Usuwanie kolizji jak i Przebudowy sieci również realizuje się celem zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych odbiorców energii elektrycznej.

Usuwanie kolizji energetycznych wymaga przebudowy sieci energetycznej, a dokonać tego mogą jedynie certyfikowani wykonawcy. Konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, a po jej akceptacji przez gestora sieci i organy państwowe wykonanie prac związanych z przebudową sieci.
Przebudowy sieci realizujemy kompleksowo lub w zakresie wykonawstwa.